جا به جایی بین اپراتورها بدون تغییر شماره موبایل از امروز امکان پذیر شد

رند ترابردپذیری در ایرانسل

اگر از سرویس دهی اپراتورتون راضی نیستید، ولی فقط به دلیل اینکه شماره موبایل‌تون رو خیلی ها دارند، مجبور به تحمل هستید، از امروز می‌تونید درخواست بدید تا بدون تغییر شماره، از خدمات یک اپراتور دیگه استفاده کنید.

شما در سال ۲ بار می‌تونید درخواست جا به جایی بدید.

اگر از ایرانسل یا رایتل استفاده می‌کنید و قصد دارید بدون تغییر شماره، به همراه اول مهاجرت کنید، این فرم رو پر کنید:

مهاجرت به همراه اول

اگر از همراه اول یا رایتل استفاده می‌کنید و قصد دارید بدون تغییر شماره، به ایرانسل مهاجرت کنید، این فرم رو پر کنید:

مهاجرت به ایرانسل

اگر از همراه اول یا ایرانسل استفاده می‌کنید و قصد دارید بدون تغییر شماره، به رایتل مهاجرت کنید، این فرم رو پر کنید:

مهاجرت به رایتل