نظریه اجاق گاز چهار شعله: ناپایداری تعادل بین کار و زندگی

مشکل تعادل بین کار و زندگی رو میشه از زاویه دید «نظریه اجاق گاز چهار شعله» نگاه کرد. اولین بار این مفهوم اینطوری برای من شرح داده شد:

فرض کن زندگیت یک اجاق گاز با با چهار شعله اس. هر شعله نماد یک چهارم از زندگی شماست.

  1. شعله اول نمایانگر خانواده شما.
  2. شعله دوم دوستان شما هستند.
  3. شعله سوم سلامت شماست.
  4. چهارمین شعله، نمایانگر شغل شماست.

نظریه اجاق گاز چهار شعله میگه «برای موفق شدن شما لازمه که یکی از شعله‌ها رو خاموش کنید. و برای اینکه خیلی موفق باشید باید دو تا از این شعله‌ها رو خاموش نگه دارید.»

اجاق گاز اثر Andrew Rosek در دریبل

ادامه