مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره تصمیم گیری بین انجام کارهای ضروری و فوری با استفاده از ماتریس آیزنهاور را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!