مدیریت اشتراک ها

می تونی بحث درباره نظریه اجاق گاز چهار شعله: ناپایداری تعادل بین کار و زندگی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!